http://10.1.82.13<![CDATA[Hưởng ứng Tuần lễ “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND106656http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND106656Tue, 10 Mar 2020 10:06:00 +0700
<![CDATA[Nước rút thực hiện tất toán dự án]]>
Mặc dù công tác tất toán tài khoản thanh toán (tất toán) các dự án đã phê duyệt sử dụng ngân sách nhà nước trong năm được các chủ đầu tư tăng cường thực hiện và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân việc tất toán vẫn còn chậm so với yêu cầu.]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND050274http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND050274Thu, 01 Nov 2018 09:43:00 +0700