http://10.1.82.14<![CDATA[Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tham gia giao lưu bóng đá nữ Tòa án nhân dân - Cụm Thi đua số X]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND325825http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND325825Mon, 04 Mar 2024 09:29:00 +0700
<![CDATA[Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND324514http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND324514Wed, 21 Feb 2024 10:55:00 +0700
<![CDATA[Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo Luật tư pháp người chưa thành niên.]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND323409http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND323409Tue, 30 Jan 2024 08:35:00 +0700
<![CDATA[Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Công đoàn các cơ quan thuộc khối Nội chính huyện Châu Thành A]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND315022http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND315022Fri, 20 Oct 2023 10:08:00 +0700
<![CDATA[TAND huyện Châu Thành A tặng quà cho học sinh ngheo trên địa bàn]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND314041http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND314041Tue, 05 Sep 2023 13:50:00 +0700
<![CDATA[Chi bộ - Công đoàn Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức hành trình về nguồn tại Côn Đảo]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND310050http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND310050Mon, 21 Aug 2023 09:20:00 +0700
<![CDATA[lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND304763http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND304763Fri, 30 Jun 2023 16:43:00 +0700
<![CDATA[TAND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) và Lễ công bố quyết định tuyển dụng Thư ký Tòa án năm 2023]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND304757http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND304757Wed, 28 Jun 2023 16:51:00 +0700
<![CDATA[Công đoàn TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tổ chức sinh nhật và kết hợp đi tham quan du lịch tại Hòn Sơn - Kiên Giang]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND314037http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND314037Fri, 16 Jun 2023 15:45:00 +0700
<![CDATA[TAND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang]]>
]]>
http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND303162http://haugiang.toaan.gov.vn/webcenter/portal/haugiang/chitiettin?dDocName=TAND303162Fri, 16 Jun 2023 10:25:00 +0700