Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 10/2018

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

TỪ NGÀY 05/10/2018 ĐẾN NGÀY 26/10/2018

STT

Ngày tháng năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

 

05/10/2018

Phòng HCTP

Trưởng Phòng

Ngẫu nhiên

Nhà tiếp công dân

 

12/10/2018

Phòng HCTP

P.Trưởng Phòng

Ngẫu nhiên

Nhà tiếp công dân

 

19/10/2018

Phòng HCTP

Trưởng Phòng

Ngẫu nhiên

Nhà tiếp công dân

 

26/10/2018

Phòng HCTP

P.Trưởng Phòng

Ngẫu nhiên

Nhà tiếp công dân


ácdscv