Loading...
Skip to main content
Hướng dẫn sao trích lục bản án
Thủ tục Hướng dẫn sao trích lục bản án
Lĩnh vực Sao trích lục bản án
Đối tượng thực hiện Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án do TAND đã xét xử sơ thẩm phúc thẩm, hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có nhu cầu sao lục các bản án, quyết định của Tòa án thì làm đơn gửi đến TAND để được cấp các bản sao. Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày bản án hoặc quyết định.
Cơ quan thực hiện Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Theo Bảng B Danh mục phí lệ phí của Tòa án ban hành theo Quyết định 326/2016/QĐ-UBTVQH quy định lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án (Sao trích lục bản án) là 1.500 đồng/trang A4.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc
In thủ tục Quay lại
Thành phần hồ sơ - Đơn sao lục án. - Bản sao giấy CMND.

Trình tự thực hiện

STT Tên biểu mẫu Tải về

Ý kiến bạn đọc

Lượt xem: 3469
Up to Top