Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ:Số 02 đường Ngô Quyền, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại:0293.3838.238
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
  • 0293.399.4077
cdscv