Skip to main content

Tin hoạt động TAND Tối cao

Chia sẻ kinh nghiệm quốc gia và quốc tế trong giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án (21/10/2021)

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức buổi Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quốc gia và quốc tế trong giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì Tọa đàm tại điểm cầu trung tâm.

cdscv