Skip to main content

Tin hoạt động TAND Tối cao

Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất xét xử và triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án (01/07/2020)

Ngày 30/6/2020, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử và triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

cdscv