Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 239 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Tranh chấp HĐTC QSDĐ thi công giữa Nguyên đơn: Nguyễn Thị Lệ - Bị đơn: Nguyễn Văn Hùng TAND Tỉnh Hậu giang 28/06/2019 07:30
2 Tranh chấp Di sản thừa kế thi công giữa Nguyên đơn: Trần Văn Bảy - Bị đơn: Trần Thị Hằng TAND Tỉnh Hậu giang 27/06/2019 07:30
3 Tranh chấp QSDĐ thi công giữa Nguyên đơn: Nguyễn Thị Hồng Thu - Bị đơn: Nguyễn Thị Kim Loan TAND Tỉnh Hậu giang 27/06/2019 07:30
4 Tranh chấp HĐ thi công giữa Nguyên đơn: Võ Quốc Tứ - Bị đơn: Châu Tuấn Nghĩa TAND Tỉnh Hậu giang 27/06/2019 07:30
5 Tranh chấp QSDĐ giữa Nguyên đơn: Bùi Văn Long - Bị đơn: Lưu Ngọc Đém TAND Tỉnh Hậu giang 26/06/2019 07:30
6 Tranh chấp QSDĐ giữa Nguyên đơn: Đặng Văn Luân - Bị đơn: Đặng Văn Luận TAND Tỉnh Hậu giang 26/06/2019 07:30
7 Tranh chấp HĐ tín dụng giữa Nguyên đơn: Mai Văn On - Bị đơn: Ngân hàng BIDV TAND Tỉnh Hậu giang 26/06/2019 07:30
cdscv