Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 475 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Tranh chấp QSDĐ giữa Nguyên đơn: Mai Văn Út - Bị đơn: Mai Văn Dình TAND Tỉnh Hậu giang 18/02/2020 07:30
2 Tranh chấp QSDĐ giữa Nguyên đơn: Trương Văn Đậu - Bị đơn: Trần Văn Huyện TAND Tỉnh Hậu giang 14/02/2020 07:30
3 Bồi TTH về sức khỏe giữa Nguyên đơn: Võ Thị Lệ Hằng - Bị đơn: Võ Thị Xa TAND Tỉnh Hậu giang 13/02/2020 07:30
4 Tranh chấp QSDĐ giữa Nguyên đơn: Cty ĐTXD Thiện Phúc - Bị đơn: Huỳnh Văn Chòn TAND Tỉnh Hậu giang 10/02/2020 07:30
5 Thừa kế QSDĐ giữa Nguyên đơn: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bị đơn: Nguyễn Thị Huệ, Trần Thị Thứ TAND Tỉnh Hậu giang 04/02/2020 07:30
6 Tranh chấp hợp đồng mua bán giữa nguyên đơn Nguyễn Thanh Khải - Bị đơn: Trần Thị Cho TAND H. Phụng Hiệp 23/12/2019 07:30
7 Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa Nguyên đơn: Lê Thanh Trong - Bị đơn: Nguyễn Văn Dửng TAND H. Phụng Hiệp 20/12/2019 07:30
cdscv