Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 260 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Tranh chấp QSDĐ giữa Nguyên đơn: Phạm Văn Việt - Bị đơn: Đoàn Văn Tùng TAND Tỉnh Hậu giang 29/09/2019 13:30
2 Thừa kế giữa Nguyên đơn: Lê Văn Phục - Bị đơn: Lê Văn Thường TAND Tỉnh Hậu giang 29/09/2019 07:30
3 Tranh chấp QSDĐ giữa Nguyên đơn: Trương Thị Mai - Bị đơn: Mai Văn Hổ TAND Tỉnh Hậu giang 28/09/2019 07:30
4 Tranh chấp HĐCN QSDĐ giữa Nguyên đơn: Nguyễn Hoàng Diệu - Bị đơn: Nguyễn Văn Tám TAND Tỉnh Hậu giang 28/09/2019 07:30
5 Đòi lại tài sản giữa Nguyên đơn: Lê Văn Đệ - Bị đơn: Lê Thị Hồng TAND Tỉnh Hậu giang 27/09/2019 13:30
6 Tranh chấp QSDĐ giữa Nguyên đơn: Nguyễn Văn Út - Bị đơn: Nguyễn Văn Đây TAND Tỉnh Hậu giang 27/09/2019 07:30
7 Tranh chấp HĐ thi công giữa Nguyên đơn: Võ Quốc Tứ - Bị đơn: Châu Tuấn Nghĩa TAND Tỉnh Hậu giang 23/09/2019 07:30
cdscv