Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án - TP. Vị Thanh

Image
Võ Thái Sơn
Năm sinh:
Quê quán: TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu GiangChánh án - Thị xã Ngã bảy

Image
Hồ Văn Khởi
Năm sinh: 1967
Quê quán: huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu GiangChánh án - Thị xã Long mỹ

Image
Trần Thanh Ngân
Năm sinh: 1978
Quê quán: Xã Long Phú, TX. Long Mỹ, tỉnh Hậu GiangChánh án - H. Châu Thành A

Image
Mạc Thị Chiên
Năm sinh: 1976
Quê quán: Xã Thụy Hương, H. Chương Mỹ, tỉnh Hà TâyChánh án - H. Châu Thành

Image
Lương Phước Đại
Năm sinh: 1980
Quê quán: Long Tuyền, Q. Bình Thuỷ, Cần Thơcdscv