Loading...
Skip to main content
Giới thiệu Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

Giới thiệu Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

img

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tòa án quân quản ở một số địa phương được thiết lập và thực hiện nhiệm vụ xét xử trong một khoảng thời gian nhất định nhằm trừng trị các phần tử có nợ máu với cách mạng và có tội ác với nhân dân. Đến tháng 11 năm 1976 hệ thống Tòa án nhân dân ở các tỉnh phía Nam lần lượt được thành lập, trong đó có Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Năm 1992, tỉnh Hậu Giang lại được chia tách thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Tại kỳ họp cuối năm 2003, Quốc hội khóa XI đã ra Nghị quyết số 22/2003/QH.11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về việc chia tách tỉnh Cần Thơ, thành lập mới tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Theo đó, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hậu Giang cũng chính thức được thành lập. Lúc mới chia tách, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hậu Giang gặp rất nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc,...

Sau gần 15 năm thành lập, công tác cán bộ của Tòa án nhân dân hai cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn, công tác tổ chức, vận hành bộ máy, bố trí, quản lý, sử dụng cán bộ, đào tạo chính trị, chuyên môn nghiệp vụ luôn được chú trọng. Đội ngũ Thẩm phán, công chức Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh Hậu Giang luôn tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng đề cao ý thức “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” hết lòng phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc. Về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đã từng bước được đầu tư xây dựng và trang bị đảm bảo cho các hoạt động của đơn vị. Đến nay, lực lượng Thẩm phán, Thư ký toàn ngành đều có trình độ cử nhân luật, có nhiều đồng chí đã có trình độ thạc sĩ.

Công tác xét xử các vụ án hình sự luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay và được dư luận, quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Đối với án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính trong những năm gần đây lượng án thụ lý ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp, đa dạng nhất là lĩnh vực khiếu kiện về đất đai, thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất,…. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng đưa các vụ án ra xét xử kịp thời, đảm bảo được chỉ tiêu, chất lượng, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, được các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua các phiên tòa, đã tích cực tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời, giáo dục, răn đe góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh và phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và sự bình yên của nhân dân.

Trải qua gần 15 năm hoạt động, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hậu Giang không ngừng vượt qua mọi khó khăn và trưởng thành theo những chủ trương, đường lối cải cách phù hợp của Đảng và Nhà nước gắn với phong trào thi đua yêu nước, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân tận tụy với công việc được biểu dương, khen thưởng nhiều hình thức; trong đó Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang được vinh dự nhận thưởng Huân chương lao động hạng III; Cờ thi đua Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua Toà án nhân dân và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Để giữ vững những thành quả mà các đồng chí đi trước đã dày công xây dựng. Trong thời gian tới, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hậu Giang tiếp tục phấn đấu xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó./.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

img


cdscv