Loading...
Skip to main content

TAND H. CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐÔNG NĂM 2023

(27/12/2022 08:54)

Ngày 26/12/2022, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức. Tại đây, lãnh đạo đơn vị đã thông qua nội dung kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ban chấp hành Công đoàn kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC trong năm 2022 và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị.

image

Hình ảnh tập thể cán bộ, công chức và người lao động

Trên cơ sở đó, đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm. Công tác thu chi tài chính cũng được công khai cho tất cả công chức, người lao động biết.

Công chức và người lao động được tham gia thảo luận đối với Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, nội quy, quy chế làm việc.

Kết thúc Hội nghị, Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan được thông qua với điều khoản bổ sung chi hỗ trợ bảo hộ lao động cho người lao động không nằm trong biên chế của cơ quan. Điều này có ý nghĩa động viên người lao động hợp đồng để người lao động làm việc tốt hơn và yên tâm công tác.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 377
cdscv