Loading...
Skip to main content

Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động TAND tỉnh Hậu Giang năm 2022

(28/12/2022 13:25)

Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang năm 2022

    

Sáng ngày 27/12/2022, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2022, nhằm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đơn vị năm 2022, và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Trương Đình Nghệ – Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang và toàn thể cán bộ công chức và người lao động thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: Đ/c Trương Đình Nghệ – Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang; Đ/c Dương Quốc Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Công đoàn; Đ/c Phạm Hoàng Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang và thư ký hội nghị Đ/c Võ Thị Ánh Trúc – Thư ký Tòa Hình sự.

IMG_4439.JPG

     

Hình ảnh: Đoàn Chủ tịch HNCBCC&NLĐ năm 2022

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đơn vị; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC và những quy định về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan đơn vị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2022.         

Với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy TAND tỉnh Hậu Giang, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo TAND tỉnh Hậu Giang, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang. Các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của Công đoàn TAND tỉnh Hậu Giang tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội… 

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công chức và người lao động thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

image

       

Hình ảnh: Ông Trương Đình Nghệ -

Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Trường Đình Nghệ - Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang đã thẳng thắn chỉ ra những việc đã làm được và chưa làm được trong năm 2022. Đồng thời, Chánh án đã ghi nhận những ý kiến phát biểu rất tâm huyết của các đại biểu và và biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022 của TAND tỉnh Hậu Giang. Chánh án mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tăng cường ra sức thi đua, phấn đấu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2023.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đ/c Dương Quốc Tuấn, Phó Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Công đoàn tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

image

       Cũng trong hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã kiện toàn bầu bổ sung trưởng ban Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023. Đ/c Hồ Văn Luông, chức vụ Phó Chánh Tòa Dân Sự, đã được tập thể cơ quan tín nhiệm với số phiếu đạt tỉ lệ 100%, vào chức danh Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân, thay cho Đ/c Nguyễn Đình Tiến đã chuyển công tác về đơn vị khác. Ban Thanh tra nhân dân được kiện toàn gồm 03 Đ/c: Đ/c Hồ Văn Luông, Trưởng ban; Đ/c Huỳnh Hoàng Lâm và Đ/c Nguyễn Hoàng Thịnh.

Hình ảnh:  Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 đã được kiện toàn

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022 của TAND tỉnh Hậu Giang đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.  

Người viết: Võ Thị Phượng –

Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 376
cdscv