Loading...
Skip to main content

TAND T. HẬU GIANG THAM DỰ TRIỂN KHAI CỒNG TÁC TÒA ÁN NĂM 2023

(23/12/2022 08:11)

Thực hiện theo Kế hoạch Số 540/KH-TANDTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2023. Sáng ngày 22/12, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai công tác Tòa án năm 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 800 điểm cầu tại Tòa án các địa phương và Tòa án quân sự trong cả nước.

image

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hậu Giang tham dự đầy đủ và nghiêm túc theo tinh thần Kế hoạch đề ra. Thành phần tham dự tại điểm cầu Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện gồm có các đồng chí Lãnh đạo, Thẩm phán và Cán bộ công chức Tòa án nhân dân hai cấp.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 409
cdscv