Loading...
Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

(24/09/2022 10:10)

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 20/6/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang, về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ kỳ 2022 - 2025 và Văn bản số 19-CV/ĐU, ngày 09/8/2022 của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Vừa qua, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Trong đó, Chi bộ 2 (Chi bộ ghép giữa Tòa Hình sự - Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án) được Đảng bộ tỉnh chọn làm Đại hội chi bộ điểm diễn ra vào ngày 16/9.

D:\MY MUOI\OneDrive\FILE TAT HG\ĐẢNG\HÌNH CHI BỘ 2.jpg

(Chi ủy Chi bộ 2 chụp ảnh lưu niệm với khách mời )

Tiếp theo, vào các ngày 22-23 tháng 9, bốn chi bộ còn lại đó là Chi bộ 1 (Văn phòng); Chi bộ 3 (Tòa Dân sự); Chi bộ 4 (Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng); Chi bộ 5 (Tòa Hành chính và Tòa gia đình & chưa thành niên) cũng đã tổ chức Đại hội hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, qua Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã ghi nhận những kết quả đạt được và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, Đại hội tại các chi bộ đã phát huy dân chủ và thảo luận thống nhất nhiều nội dung quan trọng đưa vào Nghị quyết để thực hiện cho nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kết quả Đại hội cho thấy việc chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đảng viên, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thành công của Đại hội là tiền đề rất quan trọng góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Một số hình ảnh Đại hội của các Chi bộ

D:\MY MUOI\OneDrive\FILE TAT HG\ĐẢNG\HÌNH CHI BỘ 1.jpg

(Chi ủy Chi bộ 1 chụp ảnh lưu niệm với khách mời)

D:\MY MUOI\OneDrive\FILE TAT HG\ĐẢNG\HÌNH CHI BỘ 3.jpg

(Chi bộ 3 chụp ảnh lưu niệm)

D:\MY MUOI\OneDrive\FILE TAT HG\ĐẢNG\HÌNH CHI BỘ 4.jpg

(Chi bộ 4 chụp ảnh lưu niệm)

D:\MY MUOI\OneDrive\FILE TAT HG\ĐẢNG\HINH CHI BỘ 2.1.jpg

(Chi bộ 5 chụp ảnh lưu niệm)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 360
cdscv