Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai công tác Tòa án năm 2021

(09/01/2021 10:03)

Ngày 08/01/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Tòa hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021. Tham dự có Đồng chí Trần Văn Cò – Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Đồng chí Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí là lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí là Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo các Phòng, Tòa chuyên trách, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

image

Đồng chí Trần Văn Cò – Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Đồng chí Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí là lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí là Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh

Năm 2020, TAND tỉnh đã cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của TAND tối cao, của Tỉnh ủy thành chương trình trọng tâm mang tính đột phá để triển khai thực hiện tại TAND hai cấp. Trong năm, Tòa án hai cấp thụ lý tổng số 5.682 vụ việc, giải quyết 5.392 vụ việc, đạt 94,9. Tỷ lệ giải quyết án hình sự vượt 9,26%; giải quyết án dân sự vượt 3,26%; Tỷ lệ giải quyết án hôn nhân gia đình vượt 13,92%, tỷ lệ giải quyết án kinh doanh thương mại vượt 1,08%, tỷ lệ giải quyết lao động vượt 15% và tỷ lệ giải quyết án hành chính vượt 20,71%; chất lượng xét xử được nâng lên, án bị hủy, sửa giảm so với năm 2019. Việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được duy trì thực hiện nghiêm túc. Việc tranh tụng tại các phiên tòa được tiến hành công khai, minh bạch đúng theo tinh thần cải cách tư pháp tại TAND hai cấp. Công tác hòa giải, đối thoại được chú trọng thực hiện và đạt 68,9%; Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành được tăng cường, phát huy hiệu quả. Trong năm đã tổ chức được 84 phiên tòa rút kinh nghiệm trên tổng số 52 Thẩm phán, bình quân mỗi Thẩm phán tổ chức 1,61 phiên tòa rút kinh nghiệm/năm, công khai 2.900 bản án trên cổng thông tin điện tử TAND...

IMG_9230

Đồng chí Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, TAND tối cao, trọng tâm là Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021 và Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy; Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của TAND tối cao, cụ thể: Bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đối với các vụ án hình sự; đạt từ 85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự; đạt từ 65% trở lên đối với các vụ án hành chính; đạt từ 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Bảo đảm 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định, kể cả quyết định thi hành án hình sự. Bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm. Bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.

image

Đồng chí Trần Văn Cò (áo trắng đứng giữa) trao bằng khen Chánh án TATC

giai đoạn 2015-2020

image

Đc: Liêng Quang Thắng (áo trắng) – Nguyên Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang

Trao giấy khen chiến sĩ TAND

image

Đ/c: Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy trao chiến sĩ thi đua toàn quốc cho

Đ/c: Trần Thanh Ngân – Chánh án TAND thị xã Long Mỹ

image

Đ/c: Trần Văn Cò (áo trắng đứng giữa) trao cờ TAND năm 2020 cho

Đ/c Trường Đình Nghệ (bên trái) - Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang

Đ/c: Lương Phước Đại (bên phải) – Chánh án TAND H. Châu Thanh, HG

image

Đ/c: Trần Văn Cò (áo trắng đứng giữa) trao cờ TAND giai đoạn 2015-2020 cho

Đ/c: Võ Thái Sơn – Chánh án TAND TP. Vị Thanh, HG

Bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Tập trung tr