Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai công tác Tòa án năm 2021

(09/01/2021 10:03)

Ngày 08/01/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Tòa hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021. Tham dự có Đồng chí Trần Văn Cò – Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Đồng chí Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí là lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí là Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo các Phòng, Tòa chuyên trách, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

image

Đồng chí Trần Văn Cò – Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Đồng chí Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí là lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các đồng chí là Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh

Năm 2020, TAND tỉnh đã cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của TAND tối cao, của Tỉnh ủy thành chương trình trọng tâm mang tính đột phá để triển khai thực hiện tại TAND hai cấp. Trong năm, Tòa án hai cấp thụ lý tổng số 5.682 vụ việc, giải quyết 5.392 vụ việc, đạt 94,9. Tỷ lệ giải quyết án hình sự vượt 9,26%; giải quyết án dân sự vượt 3,26%; Tỷ lệ giải quyết án hôn nhân gia đình vượt 13,92%, tỷ lệ giải quyết án kinh doanh thương mại vượt 1,08%, tỷ lệ giải quyết lao động vượt 15% và tỷ lệ giải quyết án hành chính vượt 20,71%; chất lượng xét xử được nâng lên, án bị hủy, sửa giảm so với năm 2019. Việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được duy trì thực hiện nghiêm túc. Việc tranh tụng tại các phiên tòa được tiến hành công khai, minh bạch đúng theo tinh thần cải cách tư pháp tại TAND hai cấp. Công tác hòa giải, đối thoại được chú trọng thực hiện và đạt 68,9%; Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành được tăng cường, phát huy hiệu quả. Trong năm đã tổ chức được 84 phiên tòa rút kinh nghiệm trên tổng số 52 Thẩm phán, bình quân mỗi Thẩm phán tổ chức 1,61 phiên tòa rút kinh nghiệm/năm, công khai 2.900 bản án trên cổng thông tin điện tử TAND...

IMG_9230

Đồng chí Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, TAND tối cao, trọng tâm là Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2021 và Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy; Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của TAND tối cao, cụ thể: Bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đối với các vụ án hình sự; đạt từ 85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự; đạt từ 65% trở lên đối với các vụ án hành chính; đạt từ 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Bảo đảm 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định, kể cả quyết định thi hành án hình sự. Bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm. Bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.

image

Đồng chí Trần Văn Cò (áo trắng đứng giữa) trao bằng khen Chánh án TATC

giai đoạn 2015-2020

image

Đc: Liêng Quang Thắng (áo trắng) – Nguyên Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang

Trao giấy khen chiến sĩ TAND

image

Đ/c: Lê Tiến Châu – Bí thư Tỉnh ủy trao chiến sĩ thi đua toàn quốc cho

Đ/c: Trần Thanh Ngân – Chánh án TAND thị xã Long Mỹ

image

Đ/c: Trần Văn Cò (áo trắng đứng giữa) trao cờ TAND năm 2020 cho

Đ/c Trường Đình Nghệ (bên trái) - Chánh án TAND tỉnh Hậu Giang

Đ/c: Lương Phước Đại (bên phải) – Chánh án TAND H. Châu Thanh, HG

image

Đ/c: Trần Văn Cò (áo trắng đứng giữa) trao cờ TAND giai đoạn 2015-2020 cho

Đ/c: Võ Thái Sơn – Chánh án TAND TP. Vị Thanh, HG

Bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Thực hiện tốt các yêu cầu của phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Thẩm phán. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, bảo đảm đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và các cơ quan có liên quan đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, các vụ việc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp rà soát các bản án dân sự chưa thi hành do tuyên không rõ ràng để giải thích, đính chính hoặc đề xuất kháng nghị theo quy định; Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng TAND hai cấp trong sạch, vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; Xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, công chức liêm chính, công tâm; vững vàng bản lĩnh chính trị, trong sạch về đạo đức; tinh thông về pháp luật; đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 14/5/2018 của Ban cán sự đảng TAND tối cao. Trọng tậm là kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý (Chánh án, Phó Chánh án, lãnh đạo các Phòng, Tòa chuyên trách và bộ máy giúp việc của Tòa án hai cấp) và các chức danh tư pháp. Làm tốt công tác biệt phái, luân chuyển các chức danh lãnh đạo quản lý và các chức danh tư pháp theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và quy định của ngành; Xây dựng kế hoạch trình Chánh án TAND tối cao đề xuất số lượng biên chế cần sử dụng là 50% số lượng biên chế đã được tinh giản theo hướng dẫn tại Công văn số 619/TANDTC-TCCB ngày 30/8/2017 của TAND tối cao về việc thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế trong TAND; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động của Tòa án hai cấp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân có vi phạm theo quy định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án TAND tối cao về việc xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND và xử lý theo quy định của pháp luật; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phong trào thi đua “Vì Công lý” bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của Tòa án hai cấp với chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Các tổ chức Đảng, người đứng đầu TAND hai cấp tăng cường tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, lấy kết quả công tác thi đua là tiêu chí chủ yếu để đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Tòa án hai cấp phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả để lan tỏa hơn nữa hiệu ứng của phong trào thi đua. Để phong trào thi đua “Vì công lý” của TAND thực sự mang đầy đủ ý nghĩa như tên gọi, dành nhiều thắng lợi và tạo động lực quan trọng cho Tòa án hai cấp phát triển toàn diện; Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân dẫn đến khiếu nại vượt cấp, khiếu nại đông người; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động và thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của TAND./.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 379
cdscv