Loading...
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động TAND tỉnh Hậu Giang năm 2020

(31/12/2020 16:31)

Ngày 31/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo; các đồng chí trong cấp uỷ; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các phòng, Tòa chuyên trách, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan.

Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính của cơ quan; Báo cáo công khai tài chính công đoàn; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020; Dự thảo quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Các báo cáo tại Hội nghị đều đã khẳng định, năm 2020, trong điều kiện hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid – 19, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đang thực hiện tinh giảm biên chế, nhưng tập thể TAND tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, cụ thể:

1. Về công tác chuyên môn: Trong năm 2020 Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã thụ lý 699 vụ việc các loại, đã giải quyết 657 vụ việc, đạt tỷ lệ 94%. So với năm 2019 thụ lý tăng 50 vụ việc, giải quyết tăng 49 vụ việc. TAND tỉnh Hậu Giang đã thụ lý, giải quyết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 03 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần chỉ đạo của Chánh án TAND tối cao. Công khai 173 bản án, quyết định của Tóa án lên Cổng thông tin điện tử của TAND.

Về chất lượng giải quyết, xét xử luôn được đảm bảo, tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán và Hội đồng xét xử là 1,23% thấp hơn so với quy định của Tòa án nhân dân tối cao (1,5%)

2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Đã cử 03 đồng chí tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị; Trung cấp lý luận chính trị 07 đồng chí; Nghiệp vụ xét xử 07 đồng chí; 20 đồng chí học lớp bối dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 18 đồng chí học lớp Cao học Luật.

Về công tác thi tuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán và các chức danh lãnh đạo quản lý: Đã bổ nhiệm mới 02 Thẩm phán trung cấp; 07 Thẩm phán sơ cấp; Bổ nhiệm lại 13 Thẩm phán sơ cấp. Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm mới 01 Chánh án, 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện. Bổ nhiệm lại 05 Chánh án, 04 Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện. Bổ nhiệm mới 03 Phó Chánh Tòa chuyên trách.

3. Về công tác thi đua - khen thưởng: Tập thể Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang được Tòa án nhân dân tối cao công nhận danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”.

Năm 2020, toàn Tòa án nhân dân có 28 cá nhân và 01 tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 11 cá nhân được xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 10 cá nhân và 04 tập thể được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng bằng khen; 13 cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng giấy khen; 05 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Năm 2020 Công đoàn TAND được Công đoàn viên chức xét công nhận công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 40 đoàn viên Công đoàn cơ sở được xét công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 19 đoàn viên Công đoàn cơ sở được xét công nhận danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020; có 21 đoàn viên Công đoàn cơ sở được xét công nhận danh hiệu “Nam chia sẻ công tác, san sẻ việc nhà cùng nữ giới” năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trương Đình Nghệ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của các Phòng, Tòa chuyên trách và của toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Đồng chí đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp có tinh thần trách nhiệm, xây dựng của các đơn vị đối với các báo cáo trình bày tại Hội nghị; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế để toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cần nghiêm túc nhìn nhận để kịp thời khắc phục.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang cần tập trung thực hiện, cụ thể là:

1. Về hoạt động xét xử: Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng. Chú trọng công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Không để các vụ án quá thời hạn chuẩn bị xét xử do nguyên nhân chủ quan của Tòa án. Bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án.

2. Về công tác tổ chức cán bộ: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ tại Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 14/5/2018 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, tạo nguồn Thẩm phán và điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, Thẩm phán. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

3. Về công tác khác: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động và thủ tục hành chính – tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là công khai bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân, ...

4. Về công tác phong trào thi đua: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thực chất của các phong trào thi đua và lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá, bình xét thi đua, làm cho công tác này thực sự trở thành động lực khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể cán bộ, công chức, nười lao động dự Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_3594.JPG


Hình ảnh: Ông Phạm Hoàng Lâm - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 

IMG_3597.JPG

Hình ảnh: Ông Dương Quốc Tuấn - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Công đoàn, trình bày Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 


IMG_3609.JPG

 


Hình ảnh: Ông Trương Đình Nghệ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_3622(1).JPG

Hình ảnh: Tập thể Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị


 
C:\Users\Admin\Downloads\IMG_3586.JPG

Ảnh Toàn cảnh Hội Nghị

Tác giả bài viết: Võ Thị Phượng – Phó Chủ tịch Công đoàn.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 113
cdscv