Loading...
Skip to main content

ĐẢNG BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC THANH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI NHIÊM KỲ 2020 - 2025

(07/05/2020 09:40)

Trong 02 ngày 05, 06 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng 39/42 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh về dự đại hội.

image

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã bám sát Nghị quyết của Đại hội và chương trình công tác Tòa án hàng năm; Đảng ủy lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt và kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai đến đảng viên nghiên cứu, thực hiện; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới và trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 23 đảng viên, đạt 209% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; chuyển đảng chính thức cho 14 đảng viên; cử 46 lượt đảng viên học lớp cao cấp và Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 68 lượt cán bộ đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng; trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

image

Các đại biểu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tập trung thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp góp ý các dự thảo văn kiện của Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan đại hội đã đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội, nhiều ý kiến phát biểu của các đảng viên đã được ghi nhận và đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo hội, đồng chí Huỳnh Văn Phước – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan, khách quan để bổ sung thêm những giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, đưa Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh ngày càng phát triển toàn diện hơn, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức và người lao động; xây dựng chi bộ, đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng lưu ý các đảng viên phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong việc bầu chọn ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và đại biểu dự Đại hội cấp trên phải là những đồng chí thật sự xuất sắc, tiêu biểu trong Đảng bộ. Sau Đại hội cần có sự phân công cụ thể trong Ban Chấp hành, xây dựng Quy chế làm việc, đề ra Nghị quyết hàng năm nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

image

Đ/c Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 09 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh gồm 03 đồng chí; đồng chí Trương Đình Nghệ tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh. Đại hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đặc biệt, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm cơ sở triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới./.

 


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 130
cdscv