Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai công tác Tòa án năm 2020

(17/01/2020 15:08)

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai công tác Tòa án năm 2020.

Ngày 16/01/2020, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hậu Giang tổ chức Tòa hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020. Tham dự có các đồng chí là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

image

Năm 2019, TAND tỉnh đã cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của TAND tối cao thành chương trình trọng tâm mang tính đột phá để triển khai thực hiện tại TAND hai cấp. Trong năm, Tòa án hai cấp thụ lý tổng số 5.522 vụ việc các loại, đã giải quyết 5.276 vụ việc, đạt 95,17%. Tỷ lệ giải quyết án hình sự vượt 8,62%; giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động vượt 10,05%, án hành chính vượt 11,66%; chất lượng xét xử được nâng lên, án bị hủy, sửa giảm so với năm 2018. Việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được duy trì thực hiện nghiêm túc. Việc tranh tụng tại các phiên tòa được tiến hành công khai, minh bạch đúng theo tinh thần cải cách tư pháp tại TAND hai cấp. Công tác hòa giải, đối thoại được chú trọng thực hiện và đạt 64,54%; Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành được tăng cường, phát huy hiệu quả. Trong năm đã tổ chức được nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm, công khai bản án trên cổng thông tin điện tử TAND...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh xác định Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của TAND và công tác thi hành án; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, TAND tối cao, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã đề ra về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện 14 giải pháp đột phá;đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự; Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm việc đăng bản án lên cổng thông tin điện tử của TAND; Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng TAND hai cấp trong sạch, vững mạnh; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, người lao động trong Tòa án hai cấp; xây dựng TAND trong sạch, liêm chính./.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 1056
cdscv