Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

(27/12/2018 08:07)

Sáng 26/12, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

Tham dự buổi triển khai Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán có đồng chí Trương Đình Nghệ - Bí Thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, Đồng chí Phạm Hoàng Lâm - Phó Bí Thư Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Đồng chí Dương Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, cùng tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các Phòng, Tòa chuyên trách cùng toàn thể Thẩm phánTòa án nhân dân hai cấp.

IMG_2678.JPG

Tại buổi Hội nghị, Đồng chí Trương Đình Nghệ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã giới thiệu và triển khai các nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. Theo đó, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán có 03 chương và 17 điều,  Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán đã tạo dựng một bộ khung quy tắc ứng xử của Thẩm phán, xây dựng những chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ Thẩm phán phấn đấu, rèn luyện và thực hiện, trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, pháp luật. Từ đó Thẩm phán phải đáp ứng những chuẩn mực đạo đức bao gồm: Độc lập, liêm chính, vô tư, khách quan, công bằng, bình đẳng, đúng mực, tận tụy và không chậm trễ, năng lực và sự chuyên cần.

Theo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán quy định cụ thể những việc Thẩm phán phải làm và những việc Thẩm phán không được làm cụ thể:

Những việc Thẩm phán phải làm gồm: Thực hiện việc giải quyết các vụ việc được phân công đúng quy định của pháp luật; bảo đảm dân chủ, nghiêm minh, khách quan trong giải quyết các vụ việc; lắng nghe, tôn trọng ý kiến của những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; giải thích, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của pháp luật; tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc mà mình có thẩm quyền giải quyết đúng nơi quy định; từ chối tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật; phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; tôn trọng và thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan; phát huy dân chủ, kinh nghiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ; tích cực thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định khác về cán bộ, công chức và thi hành công vụ; chấp hành quyết định hành chính của người lãnh đạo, quản lý. Khi thực hiện quyết định hành chính của người lãnh đạo, quản lý, nếu có căn cứ cho rằng quyết định đó là vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp với thực tế thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo với cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thực hiện quyết định đó gây ra; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; ứng xử có văn hóa, tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín của lãnh đạo và đồng nghiệp; hợp tác với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những việc Thẩm phán không được làm gồm: Những việc pháp luật quy định công dân không được làm; tư vấn cho bị can, bị cáo, đương sự, người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết vụ việc không đúng quy định của pháp luật; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết vụ việc hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ việc; mang hồ sơ vụ việc hoặc tài liệu trong hồ sơ vụ việc ra khỏi cơ quan, nếu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của người có thẩm quyền; tiếp xúc bị can, bị cáo, đương sự, người tham gia tố tụng khác trong vụ việc mà mình có thẩm quyền giải quyết không đúng nơi quy định; sách nhiễu, trì hoãn, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, bị can, bị cáo, đương sự, người tham gia tố tụng khác và người tiến hành tố tụng; truy ép, gợi ý cho bị can, bị cáo, đương sự, người tham gia tố tụng khác và người tiến hành tố tụng cung cấp tài liệu, khai báo, trình bày sự việc không khách quan, trung thực; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật công tác của mình, của cán bộ, công chức thuộc Tòa án và các cơ quan liên quan khác; tiết lộ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của bị can, bị cáo, đương sự, người tham gia tố tụng khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; thực hiện không đúng thẩm quyền, lạm quyền, vượt quyền; đùn đẩy trách nhiệm cho người khác; trù dập, lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến danh dự, uy tín của cán bộ, công chức.

  Ngoài ra, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán còn quy định việcng xử với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và thông tấn, báo chí; ứng xử với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;ứng xử tại nơi cư trú;ứng xử tại gia đình; ứng xử tại nơi công cộng; ứng xử đối với các hoạt động ngoài nhiệm vụ xét xử.

Đồng thời, tại Hội nghị Đồng chí Chánh án còn đề nghị toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hậu Giang sau Hội nghị triển khai Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán này thì phải nghiêm túc thực hiện để trở thành những vị Thẩm phán chuẩn mực về đạo đức.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 173
cdscv