Loading...
Skip to main content

lịch công tác lãnh đạo tháng 6 /2019 (24/6/2019 - 29/6/2019)

(24/06/2019 14:27)

  

LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

(Từ ngày 24/6 đến ngày 29/6/2019

THỨ HAI: Ngày 24/6/2019

- Chánh án, Phó Chánh án Phạm Hoàng Lâm làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’ Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

THỨ BA: Ngày 25/6/2019

- 07 giờ 00’ Chánh án xét xử tại cơ quan.

- 07 giờ 00’ Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn xét xử tại cơ quan.

- Phó Chánh án Phạm Hoàng Lâm làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 26/6/2019

- 07 giờ 30’ Chánh án dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thừ 17 nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác Quý III/2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (01 buổi).

- 07 giờ 00’ Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn xét xử tại cơ quan.

- Phó Chánh án Phạm Hoàng Lâm làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 27/6/2019

- 07 giờ 00’ Chánh án, Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn xét xử tại cơ quan.

  - Phó Chánh án Phạm Hoàng Lâm làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: Ngày 28/6/2019

- 7 giờ 00’ Chánh án, Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn dự diễn tập thủ lần 2 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

  - Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’ Phó Chánh án Phạm Hoàng Lâm xét xử tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Lãnh đạo cơ quan cùng Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng, Lãnh đạo Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án công bố kết luận kiểm tra năm 2019. Điểm tại Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh.

THỨ BẢY: Ngày 29/6/2019

07 giờ 00’ Chánh án, Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn dự diễn tập thủ lần 2 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 54
cdscv