Loading...
Skip to main content

lịch công tác lãnh đạo tuần 2 tháng 5 /2019 (13/5/2019 - 17/5/2019)

(13/05/2019 09:39)

  THỨ HAI: Ngày 13/5/2019

- Chánh án làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’, Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn tham gia xét xử.

- Phó Chánh án Phạm Hoàng Lâm làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Lãnh đạo cơ quan họp nghe Thẩm phán báo cáo về công tác giải quyết án. Thành phần: Thẩm phán, Thư ký; mời Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng cùng dự. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Tòa án nhân dân tỉnh.

THỨ BA: Ngày 14/5/2019

- 07 giờ 30’, Chánh án tham gia xét xử.

- 07 giờ 30’, Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn tham gia xét xử.

- Phó Chánh án Phạm Hoàng Lâm Tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh theo Quyết định nội dung Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ và thực hiện theo quy định đối với người đã chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương (cả ngày).

- 13 giờ 30’ Lãnh đạo cơ quan cùng Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng, Lãnh đạo Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án công bố kết luận kiểm tra năm 2019. Điểm tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

THỨ : Ngày 15/5/2019

- 7 giờ 30’, Chánh án dự khai mạc Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2019 do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn làm việc tại cơ quan.

- Phó Chánh án Phạm Hoàng Lâm tham gia xét xử.

- 13 giờ 30’, Chánh án dự Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Phòng họp số 3 Ủy ban nhân dân tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 16/5/2019

- 13 giờ 30’, Chánh án dự Hội nghị và tổng kết hội thi do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn, Phạm Hoàng Lâm làm việc tại cơ quan.

- Phó Chánh án Phạm Hoàng Lâm Tham gia cùng Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh theo Quyết định nội dung Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ và thực hiện theo quy định đối với người đã chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương (cả ngày).

THỨ SÁU: Ngày 17/5/2019

- 7 giờ 00’ Chánh án dự Lễ dâng hoa viếng Bác và Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’ Lãnh đạo cơ quan cùng Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng, Lãnh đạo Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án công bố kết luận kiểm tra năm 2019. Điểm tại Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 37
cdscv