Loading...
Skip to main content

lịch công tác lãnh đạo tháng 5/2019

(06/05/2019 16:21)

LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

(Từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019)

THỨ HAI: Ngày 06/5/2019

07 giờ 00’ Chánh án, các Phó Chánh án dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh.

- 07 giờ 30’ Chánh án, các Phó Chánh tham gia Ban sơ tuyển vào Học viện Tòa án nhân dân năm 2019, của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Tòa án nhân dân tỉnh.

- 14 giờ 00’ Chánh án, các Phó Chánh họp cán bộ chủ chốt. Điểm tại Phòng họp Tòa án nhân dân tỉnh (Thành phần: Lãnh đạo các Phòng, Tòa chuyên trách, Chánh án Tòa nhân dân cấp huyện). Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng chuẩn bị nội dung.

- 15 giờ 00’ Chánh án, các Phó Chánh họp cơ quan. Điểm tại Phòng họp Tòa án nhân dân tỉnh (thành phần toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tỉnh). Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng chuẩn bị nội dung.

THỨ BA: Ngày 07/5/2019

- 07 giờ 30, Chánh án dự họp giao ban Khối Nội chính tháng 4/2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- Phó Chánh án Dương Quốc Tuấn, Phạm Hoàng Lâm làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: Ngày 08/5/2019

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 09/5/2019

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: Ngày 10/5/2019

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh làm việc tại cơ quan.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 29
cdscv