Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.915

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.213

Hình sự

5.617

Dân sự

10.446

Hôn nhân và gia đình

122

Kinh doanh thương mại

30

Hành chính

25

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

462

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv