Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.248

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.225

Hình sự

5.739

Dân sự

10.639

Hôn nhân và gia đình

125

Kinh doanh thương mại

30

Hành chính

25

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

465

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Bản án, quyết định mới công bố