Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.120

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.153

Hình sự

5.350

Dân sự

10.015

Hôn nhân và gia đình

120

Kinh doanh thương mại

25

Hành chính

25

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

432

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Bản án, quyết định mới công bố